Love is in the Air Pollution

Tijdens de Gelderse Einsteinweek 2017 heb ik samen met een team tijdens de Innovation Games een oplossing bedacht voor het probleem: Hoe kunnen we luchtvervuiling beter zichtbaar maken?

Onze oplossing richtte zich niet alleen op het bewust maken van het probleem luchtvervuiling. Naast het zichtbaar maken van luchtvervuiling wilde we mensen ook in staat stellen te kiezen voor schonere lucht.

Ons concept bestond uit drie onderdelen:

  • Een kunstinstallatie met zwevende lichtbollen: door de kleur van het licht is te zien wat de kwaliteit van de lucht is op dit moment. Het idee van deze installatie is dat door honderden bollen te combineren de bollen samen de vorm aannemen van bijvoorbeeld een wolk of een zwerm vogels. Deze installatie diende als eerste aanjager om mensen in contact te laten komen met het probleem: luchtvervuiling. Het moet een vervreemdend effect hebben en mensen nieuwsgierig maken naar wat de kleur van het licht betekent.
  • Schone route door de stad: dezelfde lichtbollen waaruit de kunstinstallatie bestaat worden verspreid door de stad op bijvoorbeeld lantaarnpalen. Door om de zoveel meter een lichtbol te plaatsen ontstaan er routes. Doordat de lichtbollen door middel van kleur aangeven hoe de luchtkwaliteit op dat moment is, kunnen voetgangers en fietser ervoor kiezen om de schonere route te volgen. Hoe mooi zou het zijn als de lichtbollen verbonden kunnen worden met Google Maps en er naast de kortste en snelste route een optie komt voor de meest schone route.
  • Een bol voor thuis: in de lichtbollen zit een sensorfunctie om te meten hoe de kwaliteit van de lucht is op dat moment. Met het aanschaffen van een bol kan er thuis gemeten worden hoe de kwaliteit is wat zichtbaar gemaakt wordt via de kleur van het licht in de bol.

Eén van mijn teamgenoten is bezig om stapsgewijs dit concept te realiseren. Zij is begonnen met het maken van de lichtbol waar een sensor meet hoe de kwaliteit is. Deze sensor is gekoppeld aan lampjes om zo via de kleur van het licht aan te geven hoe de kwaliteit is.